Säkerhet

I en nyligen genomförd undersökning framkom att fyra av tio trådlösa nätverk helt saknar skydd. Dessa nätverk är vidöppna för andra att använda; att spionera på och att kanske använda i brottsliga syften då de till exempel utnyttjas som relästationer för vidare bearbetning av andra internettjänster – kanske just din banktjänst.

PC Akuten hjälper företag att se över sin säkerhetssituation och ger råd och rekommendationer kring åtgärder. Som ett första steg bjuder vi på ”PC Akutens 8”. Det är våra viktigaste checkfrågor för att hjälpa dig förstå hur väl förberedd du och ditt företag är i säkerhetssammanhang.

Är du säker?
Hur säker är du på att din dator och företagets nätverk med servrar är riktigt säkert?
Klicka här för att få några tips