Tjänster

PC Akuten erbjuder många olika IT-relaterade tjänster. Kontakta oss när du är i behov av:

Backup PC Akuten hjälper dig med enkla instruktioner och att fastställa rutiner för löpande backup av företagets lagrade information.
Daglig drift På företag utan egen IT-avdelning behövs någon som kan komma och titta till servrar, programuppdateringar, virusskydd och övervaka så att inga oönskade programversioner laddats ner i företagets känsliga IT-miljö.
Dela IT-chef Är företaget för litet för att rekrytera egen IT-chef? Eller kanske för stort för att ni ska hinna med alla IT-frågor själva? PC Akuten är IT-chef att hyra och ser som sådan till att er IT-miljö fungerar utan att störa eller hindra företagets ordinarie verksamhet. Läs mer om Dela IT-chef.
Företagsflyttar PC Akuten hjälper företag som är på väg att flytta med att projektleda och planera flytten av IT-miljön. Att flytta en hel IT-miljö är en process som styrs av flera utomstående faktorer. För att undvika onödiga driftstopp och lång väntan på portering krävs att man både är ute i god tid och har synkroniserat de olika delarna i flytten.
Inköpshjälp Fråga oss innan du handlar! Vi ger råd och kan rekommendera lämpliga lösningar för just ditt företag. Vilka nyinköp eller kompletteringar behövs och vad kommer inköpen att innebära i form av installation och sammankoppling med din befintliga IT-miljö?
Installationer PC Akuten finns till hands när du behöver hjälp med installation av trustning, nätverk, programvaror och liknande.
IT-strategier Har företaget en genomtänkt strategi för hur IT-miljön ska växa med företaget? Finns det nedskrivna interna förhållningsregler? PC Akuten är bollplank och inspiratör i arbete med framtagningen av en IT-strategi.
Microsoft Access PC Akuten hjälper till med rådgivning och support på en av de vanligast förekommande databashanterarna i kontorsmiljö, Microsoft Access.
Projektledning PC Akuten har lång erfarenhet av projektledning och är i dag involverade i många olika IT-relaterade projekt, för såväl små som stora kunder.
Rådgivning Hör av dig till PC Akuten med frågor om din IT-miljö. Vi hjälper även till med rådgivning kring säkerhetsfrågor eller till exempel om ditt nätverk plötsligt faller ur och inte fungerar.
Säkerhetsgenomgång Har företaget oskyddade nätverk eller datorer utan uppdaterat virusskydd? PC Akuten har stor erfarenhet av säkerhetsförebyggande åtgärder och har ofta i uppdrag att gå igenom och utvärdera säkerhetsläget i kunders IT-miljöer. Läs mer om säkerhet.
Telefonsupport Ibland behövs inte resan ut till kund. Supportfrågor går ofta bra att lösa via telefon.
Utbildning PC Akuten utbildar gärna sina kunder och bidrar härigenom med hjälp till självhjälp.