Referenser

Våra kunder finns inom de flesta branscher. Vi hjälper såväl små företag i behov av en IT-konsult då och då, som stora företag och koncerner där kanske en av enheterna inom bolaget behöver projektledningshjälp eller återkommande support. Hos oss är alla kunder lika viktiga, små som stora, företag som privatpersoner.

Nedan presenteras kunder som på ett eller annat sätt använder eller har använt PC Akutens tjänster under det senaste året. I listan återfinns både stora och små företag, bland andra:

Västra Bygg Konsult AB – ett privat byggföretag i Stockholm med 30 år i byggbranschen. Här har PC Akuten hjälpt till med löpande IT-support, backuplösningar, VPN för fjärråtkomst, med mera.

Växthuset Utveckling AB – ett företag som erbjuder prisvärda och kompetenta fastighetstjänster i Stockholm. Företaget är en avknoppning från Svenska Bostäder och PC Akuten bidrar med löpande IT-support samt har ansvarat för projektledning och strategi i samband med företagets flytt till nya lokaler.

Ericsson – ett svenskt världsledande företag inom telekombranschen. PC Akuten är inhyrd projektledare i samband med övergången från Windows 2000 till Windows Vista för Ericssons samtliga PC arbetsplatser.

Ett axplock av PC Akutens senaste kunder:
» Advokatfirman Inter
» Bro-Bålsta GK
» Danderydskedjan AB
» DHL Express (Sweden) AB
» FMV
» Frimurarna Svea Provinsialloge
» Gastro Design AB
» Svanhagens Bil & Däckservice AB
» Unisys AB